IMG_2227 3

BILDTOLKNING

Strävar Du efter balans och ett personligt växande? Vill Du ta reda på vem Du är och varför Du blivit den Du blivit? Vill Du lära känna Dina styrkor och svagheter och förstå vilka möjligheter Du har? Vill Du bearbeta en traumatisk upplevelse Du haft någon gång i livet? Vill Du bryta en gammal vana eller kanske komma över en rädsla?

 
Allt är möjligt att arbeta med i Bildtolkning!

VAD ÄR BILDTOLKNING

Bildtolkningsmetoden har en kognitiv inriktning och är unik i sitt slag i Sverige. Metoden bygger på en helhetssyn på människan, positivt tänkande, visualiseringar, affirmationer och målbilder. Den är utvecklad av Kristina Wennergren som under sina 20 år i USA studerat och utvecklat Carl G Jungs metod om ett universellt språk. Oavsett om Du är en van målare/tecknare talar Dina bilder sitt eget språk. Våra bilder är en bro till det undermedvetna där svaren på våra frågor finns

HUR GÅR DET TILL?

Du börjar med att måla en bilsvit på sju bilder: Ett hus, ett träd, en båt, en blomma, Din ursprungsfamilj, Din nuvarande familj och en valfri bild. Måla bilderna så spontant som möjligt, utan krav på traditionella färgval eller konstnärlig utformning.  Det är viktigt att du använder ett målarmaterial som du trivs med. Kritor, tusch, akvarell eller annat material spelar ingen roll! Låt alla färger ligga framme innan Du börjar. Du måste inte använda alla färgerna men Du skall ha möjlighet att göra det om det visar sig att Du vill under målandets gång. Du kan måla snabbt eller lägga ner mer tid på en eller flera bilder om Du vill det, Du bestämmer själv! Se dock till att pappret inte är mindre än A4. Vill Du använda större papper går det jätte bra.

LÅT FANTASIN FLÖDA!

Tillsammans tittar vi på bilderna och samtalar kring det vi ser, de färger Du valt och de symboler som kan finnas. Vi arbetar vidare med nya bilder som ger nya insikter och på så sätt sås frön till Ditt fortsatt växande. Genom fortsatt arbete i en bildprocess får Du inspiration till att göra positiva förändringar så att Du når den förändring och/eller den utveckling Du vill ha.

HUR MÅNGA GÅNGER TRÄFFAS VI?

Det är alltid klienten som avgör hur många gånger vi skall träffas! Ibland blir det en gång ibland blir det fler. Vill man ha en varaktig förändring rekommenderas ca åtta till tio träffar men det är alltid klienten som avgör!

Kontakta mig gärna om du har frågor eller om du vill boka tid